Ważne adresy i telefony – jeżeli potrzebujesz pomocy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 114 ( w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 )
Tel.: 322 661 471 E-mail: pp1@sosnowiec.edu.pl WWW: www.poradnia.sosnowiec.pl
Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.30

Z pomocy poradni mogą korzystać: dzieci i młodzież do czasu ukończenia nauki szkolnej, ich rodzina i opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjno-wychowawczych, pracownicy innych instytucji zajmujących się rodziną. Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Termin spotkania w poradni należy wcześniej umówić osobiście bądź telefonicznie. Zaleca się, żeby na pierwszą wizytę w poradni zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki badań lekarskich (np. wypisy ze szpitala, orzeczenia o niepełnosprawności) lub psychologicznych oraz Książeczkę Zdrowia dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
41-219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17
Tel.: 322 633 034 lub 692 435 767 E-mail: pp2@sosnowiec.edu.pl WWW: www.poradnia2.sosnowiec.pl
Sekretariat poradni czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 – 16.00, wtorek, piątek 8.00 – 18.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oferuje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu sosnowieckich dzielnic (Zagórze, Niwka, Środula, Klimontów).
Ponadto w zakresie diagnozy i terapii oraz orzekania w sprawie autyzmu, wad wzroku i słuchu klientom z całego Sosnowca.

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”
42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 27
Tel.: 698 443 424, 504 733 660, 327 300 444 E-mail: info@psychokompas.pl WWW: www.psychokompas.pl
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.00

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” oferuje kompleksową pomoc w zakresie opieki psychiatryczno- psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Świadczy usługi w zakresie następujących struktur:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 • Pracownia Diagnozy i Terapii dla Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Poradnia Leczenia Zaburzeń Jedzenia i Otyłości

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas” filia w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Wolności 40A / 6
Tel.: 504 733 660
Kontakt przez rejestrację Ośrodka w Będzinie.

Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich
41-250 Czeladź, Aleja Róż 12
Tel.: 501 512 922 WWW: www.centrumneuro.org

Diagnoza i terapia dzieci z różnorodnymi zaburzeniami, które przejawiają się w problemach z nauką, skargach ze szkoły czy przeżywanym lęku, wycofaniu, zachowaniach lub słowach, które mogą niepokoić rodziców.

 • Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zaburzenia zachowania, specyficzne trudności w uczeniu się-dysleksja, dysgrafia)
 • Trudności wychowawcze
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzenia genetyczne
 • Płodowy zespół alkoholowy FAS
 • Pomoc w sytuacji choroby przewlekłej

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
Tel.: 324 130 551 E-mail: dzdrada@szpital.sosnowiec.pl WWW: www.szpital.sosnowiec.pl
Czynne: poniedziałek – piątek od 7.00 do 19.00

Centrum Psychoterapii jest zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się leczeniem uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seks, zakupy itd.). Leczenie jest bezpłatne.

Trudna sytuacja materialna i życiowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
Tel.: 322 962 201 E-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl WWW: www.mopssosnowiec.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
41-218 Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21
Tel.: 322 980 049 Czynny: całodobowo, przez wszystkie dni w roku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
41-219 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5A
Tel.: 322 989 387

Inne przydatne numery telefonów

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji Tel.: 225 949 100
(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Tel.: 116 111
(czynne całodobowo)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna Tel.: 224 259 848
(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli Tel.: 800 080 222
(czynne całodobowo)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Tel.: 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Tel.: 800 121 212
(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)

Młodzieżowy Telefon Zaufania Tel.: 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002
(czynne całodobowo)

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tel.: 800 120 226
(poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Tel.: 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc Tel.: 800 120 148
(całodobowo)