Szkic przedstawiający Szkołę Podstawową nr 27

Historia Szkoły

oryginalna karta z kroniki szkoły SP27
oryginalna karta z kroniki szkoły SP27

Nasza Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego mieści się w dzielnicy Stary Sosnowiec przy ulicy Grabowej nr 2.
Budowę budynku szkolnego rozpoczęto w roku 1949, oddano go do użytku 1 września 1954 roku.
Znalazła w nim pomieszczenie szkoła podstawowa, której nadano numer 20. Powstała ona ze szkoły męskiej nr 1 i szkoły żeńskiej numer 20.
Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Władysław Zgryz.
W następnej kolejności szkołę podstawową połączono ze szkołą średnią, mianowicei z liceum im B. Prusa i utworzono jedenastolatkę, której dyrektorem został Pan mgr Tadeusz Augustyński, wicedyrektorem Pan mgr Piotr Hylak, a zastępcą Pani Maria Niemcewicz.
W takim charakterze szkoła przetrwała do roku 1962.
W 1962 roku liceum B. Prusa dostało nowy budynek szkolny i w związku z tym oddzieliło się od szkoły podstawowej, która jako samodzielna jednostka oznaczona została numerem 27.
Pierwszym kierownikiem szkoły podstawowej nr 27 została Pani Janina Kunicka, zastępcą Pani Sabina Badzioch, a od roku 1965 Pani mgr Danuta Straszakowa.
W tym czasie uporządkowano boisko szkolne, założono pod opieką Pani Badzioch ogródek szkolny który kilkakrotnie otrzymywał we współzawodnictwie kolejne pierwsze nagrody.
W szkole miał siedzibę ośrodek metodyczny języka polskiego.
Założono klasopracownie: matematyczną, fizyczną, chemiczną, historyczną, biologiczną.Szkoła posiadała i posiada dobrze pracującą i wyposażoną świetlicę.

W roku 1972 odeszła na emeryturę dotychczasowa kierowniczka szkoły Pani Janina Kunicka. Nowym dyrektorem szkoły zostałą Pani Alina Brandys, a zastepcą Pani Maria Zielińska.
Pod nowym czujnym okiem kierownictwa szkoła zaczyna tworzyć nowe formy nauki.

SP27 Sosnowiec grono pedagogiczne lata 70 XX wieku

Systematycznie będziemy dodawać kolejne ciekawe pozycje.
Jeśli ktoś ma zdjęcia, informacje dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 27 , chce je opublikować na naszej stronie internetowej to prosimy o kontakt.