Numer konta bankowego do wpłaty za obiady

PKO BP I Oddział Katowice 72 1020 2313 0000 3502 0579 6331

W tytule wpłaty wpisujemy: nazwę i numer szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który jest dokonywana wpłata.

Dzieci zapisane są na cały rok szkolny. Zrezygnować można w każdej chwili zgłaszając rezygnację do Intendenta lub Kierownika Świetlicy.
Obiady są płatne za cały miesiąc z góry. Obiad kosztuje 3,70zł. Kwota do zapłaty obliczana jest przez Kierownika Świetlicy. Dzieci dostają kartki z wyliczoną kwotą. Nieobecności dziecka należy zgłaszać do sekretariatu do godz. 8.30 – tel. 32 299 90 04 .
Nieobecności są odliczane w kolejnym miesiącu.