pszczoła

Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
Pszczoły, choć ich rozmiary są niewielkie, należą do najbardziej pożytecznych stworzeń na ziemi. Owady te umożliwiają rozmnażanie się wielu roślin i są niezwykle istotnym elementem w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 20 w Sosnowcu, oraz biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III:

„Co zawdzięczam pszczołom?”.

Zadaniem dziecka jest poznanie zwyczajów pszczół, a następnie samodzielnie narysowanie, namalowanie lub wyklejenie odpowiedzi na konkursowe pytanie.
Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim, dowolną techniką, koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4.
Prace konkursowe wraz z metryczką (imię, nazwisko oraz klasa), należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 16.05.2022 r.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Organizator: Bibliotekarz Szkolny mgr Daria Niedzielska Fuhrmann