logo czyste powietrze

Sprawdź co wisi w powietrzu.

Stacja pomiarowa znajduje się na elewacji Naszej Szkoły
Co to CAQI ?

CAQI to Indeks Jakości Powietrza.

skala caqi
Co to PM10 ?

Pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 10 μm. Główne źródło silniki diesla i ogrzewanie domów. Dopuszczalny poziom 50 μm/m³ (dobowy).

Co to PM2.5 ?

PM2.5 to aerozole atmosferyczne, bardzo groźne  dla zdrowia. Drobny pył może przedostać się bezpośrednio do krwiobiegu. Poziom dopuszczalny 25 μm/m³ (dobowy).

Co to PM1 ?

Najbardziej niebezpieczny z pyłów zawieszonych. Jego źródłem są kiepskiej jakości paliwa. Brak normy.

Przeczytaj więcej na: airly.org