Drodzy Rodzice !

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego. Elektroniczny serwis rekrutacyjny czynny będzie od 1 marca 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Harmonogram:

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
01.03.2022 r. – 18.03.2022 r. do godz. 15.00

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
25.03.2022 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
do 31.03.2022 r. do godz. 15.00

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
01.04.2022 r. godz. 12.00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym prowadzone będzie w dniach 01.06.2002 r. – 20.06.2022 r.