Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do klas pierwszych sosnowieckich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat .
Wyjątek stanowią szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 16 maja 2022 r.

Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kandydaci do klas dwujęzycznych, klas sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klasy przygotowania wojskowego, w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

W związku z powyższym przypominam uczniom klas VIII szkół podstawowych o konieczności zarejestrowania się w systemie na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/ i dokonania wyboru szkół i oddziałów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego, są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, w zakładce: ”Rodzice i uczniowie” – rekrutacja.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.

Terminy rekrutacji ŚlKO 2022/2023 (pdf)

Terminy rekrutacji – załącznik nr 1 (pdf)