Higienistka szkolna

Małgorzata Radosz

e-mail: higienistka@sp27sosnowiec.edu.pl

Godziny pracy

poniedziałek  12.00 – 15.00
wtorek             07.30 – 11.30
środa               11.00 – 15.00
czwartek         07.30 – 10.30           

W naszej szkole gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest otwartym miejscem dla wszystkich członków społeczności szkolnej.
Higienistka szkolna udziela wsparcia w różnych trudnych sytuacjach. Jest życzliwa, ma szacunek do rozmówcy. Higienistka szkolna integruje działania wszystkich osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami.
Robi to w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów albo pełnoletnimi uczniami, nauczycielami, dyrektorem szkoły.