samorząd szkolny

Plan Samorządu Szkolnego klas I – III na rok szkolny 2021/2022

Opiekunowie: mgr Renata Smoleń, mgr Elżbieta Malus

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, Planu wychowawczego – profilaktycznego szkoły”” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów.
Będzie realizował zadania zgodne z misją i wizją szkoły.

Postanowienia ogólne:

 1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.
 2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III.
 3. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I- III

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.
 • Naukę samodzielności, lecz także uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka.
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły.
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych aktualizacja strony internetowej.
TerminTemat uroczystościOrganizatorzy
WRZESIEŃ1.„Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego” – Aktualizacja informacji na tablicy SU (plakaty przedwyborcze kandydatów)
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. I-3.
3. Spotkanie organizacyjne – ustalenie planu pracy S.U.
4. Pierwszy dzień jesieni w kolorach (elementy stroju w barwach jesiennych) – pożegnanie lata – malowanie kredą na asfalcie.
5. Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu – 21.09- projektowanie orderu dla bliskiej osoby.
6. Dzień Chłopaka – wybór najsympatyczniejszego chłopaka 30.IX
Wychowawcy
Opiekunowie
PAŹDZIERNIK1. Październik – Miesiąc Dobroci dla Zwierząt.
2. „Pełna miska dla schroniska” – ogłoszenie akcji
3. Konkurs plastyczny ,, Dbamy o swoje zdrowie” z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk.
4. Współpraca z okolicznymi przedszkolami.
Wychowawcy
Opiekunowie
LISTOPAD1. Międzynarodowy dzień postaci z bajek” – konkurs plastyczny ,, Moja ulubiona postać z bajki” – wykonanie pracy różnymi technikami.
2. Kontynuacja akcji,, Pełna miska dla schroniska”.
3. Z pluszowym misiem w szkole – konkurs na najładniejszy wiersz „Mój przyjaciel Pluszowy Miś.
4. Dyskoteka z okazji Andrzejek.
Wychowawcy
Opiekunowie
GRUDZIEŃ1. ,,Czerwony Dzień’’ 6.XII – Mikołajki w szkole
2. Akcja ,, Bądź Mikołajem dla zwierząt”- zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska 3-6.XII
3. Konkurs na najpiękniejszą kolędę i pastorałkę.

Opiekunowie
STYCZEŃ1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Dzień Kubusia Puchatka ( 18.01) – konkurs plastyczny.

Opiekunowie
LUTY1. Współpraca z okolicznymi przedszkolami.
2. Konkurs plastyczny,, Bezpieczne zabawy na śniegu”.

Opiekunowie
MARZEC1. Dzień Kobiet –niespodzianki dla kobiet dużych i małych.
2. Dzień Matematyki – konkurs plastyczny ,, Ekologiczna Królowa Nauk”.
Opiekunowie
KWIECIEŃ1. Konkurs plastyczny pt. ,,Moja wielkanocna pisanka’’- forma przestrzenna.
2. Włączenie się w akcję Sprzątamy Ziemie- Dzień Ziemi.
Opiekunowie
MAJ1. Konkurs literacki pt. ,,Wiersz o mojej mamie”.
2. Dzień Unii Europejskiej – konkurs przygotowanie pracy plastycznej – technika dowolna farby, kredki, wyklejanki na temat „Moja Europa 2022 – Dzień Europy” .
Opiekunowie
CZERWIEC1. Dzień Dziecka.
2. Dzień Sportu.
3. Dzień przyjaciela – konkurs plastyczny – ,, Moja przygoda z moim przyjacielem.
4. Konkurs plastyczny: „Moje wymarzone wakacje”.
5. Spotkanie podsumowujące pracę S.U. w bieżącym roku szkolnym.
Opiekunowie
Nauczyciele

Samorząd Uczniowski kl. O – III będzie brał udział w akcjach charytatywnych i akcjach na terenie szkoły, miasta, państwa (np.: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Plan pracy samorządu jest planem otwartym.
Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w celu omówienia zadania na dany miesiąc.