Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021
3Rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego1 luty 2022
4Ferie zimowe14 – 27 lutego 2022
5Wiosenne przerwa świąteczna14 -19 kwietnia 2022
6Egzamin ósmoklasisty – język polski24 maja 2022
7 Egzamin ósmoklasisty – matematyka25 maja 2022
8 Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny26 maja 2022
9Termin wystawienia ocen przewidywanych6 czerwca 2022
10Termin wystawienia ocen rocznych13 czerwca 2022
11Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja15 czerwca 2022
12Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022
13Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022