logo projektu 13.12.1981

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.
Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
W ramach projektu uczniowie będą mogli obejrzeć dokument „Nie zabierajcie Mamy”, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Przewidziano także udział uczniów w konkursach.
Na terenie szkoły zostanie udostępniona wystawa przygotowana przez IPN w Katowicach.