jajko wielkanocna w kieliszku

Радісних Великодніх свят!

Нехай час Великодня принесе мир і полегшення!
Великдень – час надії. Нехай наша надія буде ще більшою і всі проблеми вирішаться!
flagi Polski i Ukrainy

Dnia 12.04.22 r. w szkole odbyło się spotkanie rodziców i uczniów z Ukrainy z dyrekcją i nauczycielami. Dyrektor szkoły zapoznał gości z systemem edukacji w Polsce, omówił szczegółowo funkcjonowanie szkoły. Zaprosił rodziców do współpracy, organizacji Dni Ukrainy oraz innych uroczystości. Spotkanie odbyło się przy świątecznym stole. Pokazano rodzicom prezentacje dotyczące działań szkoły. Na zakończenie spotkania uczniowie z Ukrainy otrzymali w prezencie maskotki.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.
Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły.
Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach.

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

komunikat po polsku
komunikat po ukrainsku

INFORMACJE DLA OBYWATELI Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W SOSNOWCU

Obywatele Ukrainy którzy przyjechali do Sosnowca informacje o pomocy znajdą na stronie Internetowej Urzędu Miasta:

W Sosnowcu działa Punkt Informacyjny przy ul. Modrzejowskiej 42, w którym pomocy udzielają przedstawiciele Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest także tłumacz języka ukraińskiego. Biuro działa od 7.30 do 15.30.

Ważniejsze numery telefonów:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ПЕРЕБІВАЮТЬСЯ У СОСНОВЕЦІ

Українські громадяни, які приїхали до Сосновця, можуть знайти інформацію про допомогу на сайті мерії

У Сосновці є інформаційний пункт за адресою вул. Modrzejowska 42, в якій допомогу надають представники Бюро праці, комунальний центр соціального захисту населення, соцстрах, є також перекладач з української мови. Офіс працює з 7.30 до 15.30.

Важливі номери телефонів:
ogłoszenie poradni w języku polskim
ogłoszenie poradni w języku ukraińskim
instrukcja mycia rąk po ukraińsku